Čištění kanalizace, odpadů, odvoz a likvidace fekálií Prostějov - Svoboda kanalizace - fekálie s.r.o.

O nás

Čištění kanalizace, odpadů, odvoz a likvidace fekálií Prostějov - Svoboda kanalizace - fekálie s.r.o.

Sháníte odvoz a následnou likvidaci fekálií? Potřebujete vyčistit kanalizaci nebo odpady? Firma Petra Svobody Vám nabízí své profesionální služby v Prostějově a celém Olomouckém kraji. Na trhu působíme již od roku 1995, a to s týmem tvořeným z odborníků a profesionálů ve svém oboru.

- čištění kanalizací a odpadů - monitorování kanalizace se záznamem - odvoz a likvidace fekálií - vyvážení jímek, žump, septiků

Nabízíme čištění kanalizací a odpadů tlakovým vozem. Tlakový vůz se používá v případech, kdy Vás postihne problém s kanalizační přípojkou. Tento vůz je vybaven vysokotlakým čerpadlem s vlastní nádrží a vysokotlakou hadicí s navijákem.

Čištění kanalizací provádíme při zanesení (ucpání)kanalizace, kanalizačních přípojek, odpadů a dešťových svodů. Slouží také k šetrnému rozbití kalů a usazenin při ucpání ležaté kanalizace. Čištění se provádí i před kamerovým systémem.

Odvoz fekálií provádíme za pomocí fekálního vozu o objemu 11 m³.

Fekální vůz je vozidlo, které na místech, kde není kanalizace, odváží splašky z odpadních jímek a fekálie. Je to nádrž, která je vybavená vývěvou. Tato nádrž je namontovaná na podvozku nákladního vozidla nebo je provedena jako přívěs vozidla. Lidově se tomuto vozu říká také hovnocuc.

Neváhejte nás kontaktovat a využít našich služeb.
Služby

Nabízíme komplexní služby:
- Práce fekálním vozem, odvoz a likvidace fekálií septiků a žump plus tukových jímek
- Práce tlakovým vozem, čištění kanalizace a odpadů
- Monitoring kanalizace a odpadů
- Vystavení dokladu o řádné likvidaci fekálií a provedených prací pro případnou kontrolu ze strany příslušných úřadů

Disponujeme řádnou koncesí na prováděné činnosti. Smluvně spolupracujeme s čistírnami odpadních vod v Olomouckém kraji čímž se snižují náklady na dopravu pro zákazníka.


Ceník služeb:
Práce fekálním vozem:              Práce tlakovým vozem:  
Manipulace, sání + vypouštění 500,-Kč   Čištění kanalizace 700,-Kč/30 min.
Likvidace odpadu 150,-Kč/m3   Monitoring kanalizace 700,-Kč/30 min.
Doprava 35,-Kč/km   Doprava 15,-Kč/km
         
Kontaktní informace


ODVOZ FEKÁLIÍ - ČIŠTĚNÍ KANALIZACÍ
Svoboda kanalizace - fekálie s.r.o.

Adresa:
Šárka 3332/42, 796 01  Prostějov
okres Prostějov, Olomoucký kraj

Telefon: +420 581 070 821
Mobil: +420 774 368 343

Pracovní doba:
Pondělí - pátek: 7:00 - 18:00
Sobota - neděle: na základě osobní domluvy

E-mail: svobodapetr68@seznam.cz

Web: www.kanalizace-fekalie.cz

IČO: 06092110

Napsat zprávu